Outsourcing kadrowo-płacowy | Outsourcing kadr i płac

Czym jest outsourcing kadrowo-płacowy?
Outsourcing kadr i płac bądź samych płac polega na wydzieleniu na zewnątrz przedsiębiorstwa całości lub części funkcji związanych z obsługą kadrową i naliczaniem płac. Najprościej mówiąc firmy decydujące się na outsourcing kadrowo-płacowy rezygnują z tworzenia własnego działu kadrowego i tworzenia dodatkowego etatu dla kadrowej/kadrowego. W zamian podpisują umowę z firmą / biurem rachunkowym / biurem kadrowo-płacowym na obsługę kadr i płac w swojej firmie.