Skip to content

DD Tax – biuro rachunkowe Brodnica 

Profesjonalne wsparcie dla Twojego Biznesu

Kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe

Oferta

Pełna księgowość

• Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym;
• Ewidencja bieżących operacji gospodarczych
• Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT) w trakcie roku
• Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
• Sporządzanie i wysyłka pliku JPK
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• Sporządzanie i wysyłka informacji VAT-UE
• Prowadzenie ewidencji zobowiązań i należności
• Wystawianie potwierdzeń sald
• Sporządzenie sprawozdania finansowego
• Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA – KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

• Kontrola dokumentów sprzedażowych i zakupowych pod względem formalno – rachunkowym;
• Ewidencja dokumentów zakupowych i sprzedażowych w KPiR dla celów podatku dochodowego
• Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5, PIT-5L) w trakcie roku
• Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
• Sporządzanie i wysyłka pliku JPK
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• Sporządzanie i wysyłka informacji VAT-UE

Kadry i Płace

• Sporządzanie listy płac – naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umów,
• Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy, składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
• Sporządzanie deklaracji podatkowych,
• Zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych w ZUS,
• Przygotowanie i wysyłka deklaracji do ZUS,
• Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
• Zakładanie i prowadzenie akt osobowych, oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej,
• Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło,
• Sporządzanie świadectw pracy.

Nasze mocne strony

Biuro rachunkowe Brodnica

Kwalifikacje potwierdzone przez uznane organizacje branżowe oraz studia kierunkowe

WIEDZA

Kwalifikacje potwierdzone przez uznane organizacje branżowe oraz studia kierunkowe
Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe

DOŚWIADCZENIE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe
Dochowanie terminów to dla nas priorytet

TERMINOWOŚĆ

Dochowanie terminów to dla nas priorytet
Korzystamy z usług uznanych firm ubezpieczeniowych

BEZPIECZEŃSTWO

Korzystamy z usług uznanych firm ubezpieczeniowych
Oferta dopasowana do Państwa potrzeb

ELASTYCZNOŚĆ

Oferta dopasowana do Państwa potrzeb

FAQ

DD Tax - biuro rachunkowe Brodnica

Masz inne pytanie?