Skip to content

Pełna księgowość

Księgi handlowe

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) to jeden z dostępnych modeli ewidencji operacji gospodarczych dokonywanych w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Jest to model najbardziej szczegółowy i precyzyjny.

W naszym biurze rachunkowym świadcząc dla Państwa usługi księgowe w ramach pełnej księgowości dokonujemy dla Państwa między innymi następujących czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym (sprawdzenie dokumentów pod kontem ich kompletności i poprawności wyliczonych kwot);
 • Ewidencja bieżących operacji gospodarczych: zakupy, sprzedaż, rozliczenia kadrowo płacowe, amortyzacja itp.);
 • Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT) w trakcie roku i informowanie Państwa o ich wysokości w najszybszym możliwym terminie;
 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT;
 • Sporządzanie i wysyłka pliku JPK;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych a na Państwa życzenie również ewidencji wyposażenia;
 • Sporządzanie i wysyłka informacji VAT-UE;
 • Prowadzenie ewidencji zobowiązań i należności;
 • Wystawianie i wysyłka potwierdzeń sald;
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego;
 • Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont;
pełna księgowość, pełna księgowość online

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) to jeden z dostępnych modeli ewidencji operacji gospodarczych dokonywanych w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Jest to model najbardziej szczegółowy i precyzyjny.

Warto zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca ma prawo prowadzić ewidencję w formie pełnej księgowości, a niektórzy przedsiębiorcy są do tego prawnie zobowiązani.

Znaczny stopień rozbudowania ewidencji w formie pełnej księgowości pociąga za sobą konieczność gromadzenia i ewidencjonowania znacznej ilości danych. Prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości wymaga posiadania fachowej wiedzy, a także doświadczenia i skrupulatności. Jeśli jako przedsiębiorca decydujesz się na prowadzenie ewidencji w formie pełnej księgowości, lub jesteś do tego zobowiązany warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu księgowemu.

Pełna księgowość – jakie podmioty są zobowiązane do jej prowadzenia?

 • Spółka akcyjna i Prosta spółka akcyjna
 • Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

Dodatkowo do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy w ciągu roku podatkowego osiągnęli przychody przekraczające 2.000.000 EUR w przeliczeniu na PLN wg kursu NBP na 1 października.

Limit na rok 2021: 9.030.600 zł

Limit na rok 2022: 9.188.200 zł

Zakładasz działalność w formie, która obligatoryjnie zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji w formie pełnej księgowości, a może prowadzisz działalność od pewnego czasu i spodziewasz się, że przekroczysz wskazany limit przychodów i pełna księgowość stanie się dla Ciebie obowiązkowa?

DD Tax to certyfikowane biuro rachunkowe w Brodnicy, które ma doświadczenie w prowadzeniu ewidencji w formie pełnej księgowości. Świadczymy usługi księgowe dla podmiotów gospodarczych z terenu całej Polski, zarówno stacjonarnie w biurze rachunkowym w Brodnicy, jak i zdalnie w ramach usługi pełna księgowość online.

Zachęcamy do przesłania zapytania poprzez ankietę dostępną na naszej stronie. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę.