Kontrola dokumentów – faktura VAT

Dokumenty przekazywane do biura rachunkowego powinny być przez Państwa sprawdzone pod względem merytorycznym. Co to oznacza?

Kontrola merytoryczna oznacza sprawdzenie dokumentu księgowego pod kątem zgodności jego treści z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje.