Wymiar czasu pracy 2022

Wszelkie zagadnienia związane z czasem pracy regulują przepisy kodeksu pracy. Kodeks reguluje między innymi kwestię normy czasu pracy, pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych, określa systemy czasu pracy, pracownicze okresy rozliczeniowe oraz urlopy.