Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele lub zarządcy nieruchomości, w której znajduje się źródło ogrzewania. Obowiązek dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Oznacza to, że musimy złożyć deklarację także za piece znajdujące się między innymi w warsztatach, czy budynkach gospodarczych.

Do kiedy złożyć deklarację?
Dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 deklarację należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022r.

Nowe źródła ciepła, uruchomione po 1 lipca 2021 powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od dnia ich uruchomienia.