Samochody w firmie 2022 – jak prawidłowo rozliczyć?

Z artykułu dowiesz się jak prawidłowo rozliczyć samochody w firmie, zarówno osobowe jak i pozostałe. Wysokość wydatków jakie możesz uwzględnić w kosztach różni się w zależności od tego czy jest to samochód prywatny używany do celów firmowych, środek trwały czy samochód użytkowany na podstawie umowy najmu lub leasingu. Wszystkie informacje przedstawiliśmy w przystępny sposób w postaci tabel.